Pedagogiska planeringar

Här finns nio pedagogiska planeringar som är kopplade till inspirationsboken "Trafik i alla ämnen".

Skolvägen

Reflexanvändning

Miljön runt skolan

Snö och halka

Barn i bil

Lära för hållbar utveckling

Säker cykling

Hjälmanvändning

Närmiljön