Trafikquiz

Vad kan du om trafiken? ...

Markera rätt alternativ vid varje påstående.

1. Vad är viktigt att göra i början av varje hösttermin?


2. Det är lag på att cykeln ska vara utrustad med reflexer framåt, bakåt och åt sidorna. Vilken färg ska sidoreflexerna ha?


3. Upp till vilken ålder är det lag på att använda cykelhjälm?


4. Vem har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige?


5. På vilket av följande ställen är det vanligast med barntrafikolyckor?


6. Med reflex syns man på ca 125 meters håll i mörker när man möter en bil med halvljuset påslaget. På vilket avstånd syns man utan reflex och med mörka kläder?