Julkalender

Julkalendern är slut för detta år, men du kan ändå klicka på en siffra på kalendern för att öppna en lucka.

Klicka här för att se de rätta svaren på frågorna som passerat, samt vinnarna!

7 9 18 12 22 19 15 1 4 10 3 14 23 21 17 6 24 8 20 13 11 5 16 2