Företagsinfo

Trafikkalendern har funnits i 27 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Läsåret 2017/2018 distribueras materialet till drygt 600 000 skolbarn i årskurs F-6, 30 000 lärare och omkring 3 000 lokalt förankrade företag och organisationer. Ambitionen är att ge stöd till skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling och att lärandet ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Flera av läromedlets månatliga aktiviteter bygger på en återkoppling mellan barn och vuxna. Trafikkalendern ser därför till att barnens tankar och teckningar om trafik skickas vidare till arbetsplatser i barnens närområden.

Vi strävar efter att utforma materialet i enlighet med Trafikverkets och andra organisationers riktlinjer för hur skolans arbete med trafikfrågor bör bedrivas.

Engagemanget från det lokala näringslivet är viktigt och möjliggör att allt material kan delas ut till skolorna utan kostnad. Samtidigt sprids information om barns utsatthet i trafiken bland de anställda.

Vår förhoppning är att också din arbetsplats vill medverka i Trafikkalendern och bidra till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö.

 

Trafikkalenderns fyra hörnstenar

Skolelever

Drygt 600 000 elever i årskurs F-6 i över 200 kommuner får Trafikkalendern i samband med skolstarten. Kalendern delas ut via skolan och används ofta flitigt. Barnen deltar enskilt eller klassvis i säsongsanpassade uppgifter med tema trafik. Genom detta aktualuseras olika trafikfrågor under hela läsåret.

Föräldrar

Föräldrarnas engagemang för barnens trafiksäkerhet är betydelsefull. Flera av kalenderns frågeställningar syftar till att skapa en dialog mellan föräldrar och barn. Trafikkalendern är även tänkt att fungera som stöd när föräldrar behöver prata med sina barn om olika trafiksituationer.

Lärare

Lärare får bland annat ett eget exemplar av Trafikkalendern. På webben finns dessutom mängder av tips och idéer om hur trafikfrågor kan integreras i olika ämnen. Trafikkalendern vill ge stöd till skolan att kunna arbeta med trafikfrågor som en del av lärnadet för hållbar utveckling.

Företag

Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns material är gratis. Samtidigt hjälper de till att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland sina anställda. Under läsåret får de även ta emot barnens tankar och teckningar om trafik.

Priser och format

 • Rutproduktion ingår i våra priser
 • Rutan görs i färg (cmyk) efter er skiss
 • Rabatt lämnas vid bokning av 2-års engagemang

Liten ruta

 • 68x27 mm
 • 5.950:- + moms
  (år 2, 5.650:- + moms)

Mellanruta

 • 68x54 mm
 • 9.950:- + moms
  (år 2, 9.450:- + moms)

Stor ruta

 • 68x81 mm
 • 12.950:- + moms
  (år 2, 12.300:- + moms)