Trollhättan

Västergötland (Västra Götalands län)

Trollhättans kommunvapen fastställdes 1918, två år efter att orten fått stadsrättigheter. Silverströmmen syftar naturligtvis på Göta älv och de svarta sparrarna på dess system av slussar. Den antika blixten ska påminna om den elektriska kraftutvinningen vid Trollhätte kraftverk.