Strängnäs

Södermanland (Södermanlands län)

Alltsedan 1315 har Strängnäs haft domkyrkans två skyddspatroner som motiv i sitt sigill. Vilka helgon det handlar om framgår av attributen; St Petrus med himmelrikets nyckel och St Paulus med det romerska svärd med vilket han blev berövad livet. Stadsvapnet fastställdes 1937, och i samband med kommunreformen 1975 fastställdes kommunvapnet efter en omdiskuterad stilisering av stadsvapnets motiv.