Sjöbo

Skåne (Skåne län)

Motivet till Sjöbo kommunvapen är hämtat från Färs härads sigill, känt från 1524. Ännu vid sigillets tillkomst förekom möjligen björnar så lång söderut som i Skåne. 1100-talshistorikern Saxo berättar om en kunglig björnjakt som troligen ägde rum i Skåne.