Sandviken

Gästrikland (Gävleborgs län)

Sandviken växte fram kring Sandvikens Jernverk (idag Sandvik AB) som anlades i Högbo socken 1862. På vapnet som fastställdes 1943, samma år som Sandviken blev stad, figurerar den ånghammare som redan då var tagen ur bruk och placerad i stadsparken som ett monument. De båda tecknen understryker att orten utvecklats tack vare järnet.