Pajala

Norrbotten (Norrbottens län)

År 1654 upptäcktes kopparmalm i Svappavaara. I Kengis i nuvarande Pajala kommun fanns ett järnbruk som nu fick tillstånd att slå plåtmynt av kopparn, varigenom Kengis blev världens nordligaste myntort. I Pajalas vapen från 1947 finns därför tre ”bysantiner”, dvs symboler för mynt. Vågskuran syftar på gränsälven Torne-Muonio och den gröna färgen på skogslandskapet.