Örnsköldsvik

Ångermanland (Västernorrlands län)

Staden Örnsköldsvik har uppkallats efter Per Abraham Örnsköld som var landshövding i Medelpad, Ångermanland och Jämtland under 170-talets andra hälft. När den nuvarande Örnsköldsviks kommun bildades 1972 vidareförde man vapenmotivet i det vapen som fastställts redan 1894, året efter det att Örnsköldsvik blivit stad. Örnen med den med Oscar II:s namnchiffer försedda skölden kommer från P A Örnskölds vapen och den blå stammen syftar på ortnamnets efterled. Vapnet är alltså ett s k talande vapen genom att det bildar ortens namn.