Örebro

Närke (Örerbro län)

Ortnamnet Örebro har givits efter en bro över Svartån. Ör, som betyder grusbank, syftar på åsen vid bron. Ändå kan man tänka sig att örnen i stadens vapen, som går tillbaka på ett stadssigill från 1331 fått sin plats därför att fågelnamnet påminner om ortnamnets förled. Det kan också tänkas att vapnet tillkommit under tyskt inflytande, eftersom örnen är vanlig i tysk heraldk. Stjärnan och månen finns med för att särskilja vapnet från andra liknande. En ovanlighet är att både örnen och månen är vända åt ”fel” håll heraldiskt sett, och det har spekulerats i om gravören av det ursprungliga sigillet möjligen glömt spegelvända motivet.