Norrtälje

Uppland (Stockholms län)

I sitt privilegiebrev från 1622 för den nya staden angav kung Gustav II Adolf att Norrtälje skulle ha ”et oprest ankare” som vapen. Ingen kan säkert förklara idén med ett uppochnedvänt ankare, men möjligt är att det symboliserar en stad i utveckling. När ett fartyg är i rörelse kan dess ankare hissas i fören på detta sätt.