Malmö

Skåne (Skåne län)

Motivet på Malmös vapen är en så kallad heraldisk förkortning av vapnet för unionskungen Erik av Pommern, som föreställer en grip i helfigur. Vapnet gavs åt staden av kungen i ett särskilt brev daterat 1437, innehållande blasonering och ett uppritat vapen. Brevet är bevarat och finns i Malmö stadsarkiv.