Karlskrona

Blekinge (Blekinge län)

Karlskrona grundades 1680 som huvudbas för den svenska flottan. Grundläggaren Carl XI:s monogram pryder alltsedan dess stadens vapen, tillsammans med ett krönt ankare.