Karlshamn

Blekinge (Blekinge län)

Karlshamns vapen fastställdes redan i dess äldsta privilegiebrev från 1666. Symboliken med fält i guld och grönt samt ett uppstigande lejon är oklar, men ankaret antas syfta på orten som hamnstad.