Jönköping

Småland (Jönköpings län)

Jönköpings kommunvapen har en Borg som motiv, liksom alla tidigare sigill alltsedan det äldsta från 1370-talet. Jönköping stadsprivilegie från 1288 finns bevarat i stadens arkiv och är därmed det äldsta i Sverige. Vilken borg som figurerar på vapnet är oklart, men motivet är vanligt, inte minst i tyska städers sigill.