Härryda

Västergötland (Västra Götalands län)

Härryda kommun var en av landets sista att ta fram förslag på kommunvapen. Detta gjordes 2006 bl a på grundval av idéer från kommuninvånare. Förslaget som idag används är framtaget av den heraldiska konstnären vid Riksarkivet och tar symboliskt upp tre för trakten viktiga ting; skog, vatten och kommunikationer.