Gävle

Gästrikland (Gävleborgs län)

Sedan 1500-talet hade Gävle på eget bevåg använt ett G på sin vapensköld. När man på 1940-talet behövde ett mer officiellt vapen godtogs inte motivet av riksheraldikern, varpå man försökte med en G-format stiliserad fisk. Efter flera turer antogs dock nuvarande motiv.