Emmaboda

Småland (Kalmar län)

Motivet till Emmabodas kommunvapen härstammar från ett sockenssigill från 1500-talet. Kanske speglar handvapnen en historia av gränskrig i äldre tider. Men på det nuvarande vapnet är armborsten fredligt ospända. Gaffelkorset markerar ortens betydelse som järnvägsknut