Berg

Jämtland (Jämtlands län)

Norr om Bergs kommuns centralort Svenstavik reser sig Hoverberget 255 meter över Storsjön. Eldslågan på kommunvapnet föreställer en vårdkase på detta landmärke. Yxan och bössan refererar till traktens traditionella yrken timmerman och bössmed.