Arboga

Närke, Västmanland (Västmanlands län)

Arboga som stadsbildning finns belagd från 1200-talets slut, och dess sigill är känt från 1330-talet. Örnmotivet var vanligt på kontinenten, och det som skiljer Arbogavapnet från många liknande är stjärnorna som pryder örnens vingar.